Cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả nhanh nhất

Luật Hùng Phúc xin được hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả nhanh ...

Mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu 2023

Sau khi nhãn hiệu đăng ký và được bảo hộ, chủ sở hữu thực hiện ...

Hành vi xâm phạm, chiếm đoạt quyền tác giả bị xử phạt như thế nào?

Hiện nay, cùng với sự sáng tạo không ngừng của con người, quyền tác giả ...

So sánh quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp là hai khái niệm thường bị ...

Chủ thể của quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng ...

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn bao lâu?

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có ...

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao

Công nghệ được nhà nước khuyến khích chuyển giao bao gồm những công nghệ nào? ...

05 phương thức chuyển giao công nghệ

Dưới đây là một số quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao ...

Các trường hợp được phép sử dụng các tác phẩm đã được công bố mà không phải thanh toán nhuận bút, thù lao

Thông thường, khi sử dụng các tác phẩm đã được công bố, người sử dụng ...

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các ...

Hướng dẫn tự tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp không phải là thủ tục bắt buộc khi đăng ...

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả mới nhất

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian do pháp luật quy ...

Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả thù lao?

Thông thường, việc sử dụng các tác phẩm đã công bố phải được sự cho ...

Điểm mới về giả định quyền tác giả, quyền liên quan từ năm 2023

Căn cứ khoản 77 Điều 1 Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền nhãn hiệu

Để xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở ...

Không đăng ký quyền tác giả có được bảo hộ quyền tác giả không?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các ...

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Quyền tác giả là gì? Khoản 2, Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm ...

Có được phép góp vốn bằng quyền tác giả?

Quyền tác giả cũng được coi là một loại tài sản vô hình với các ...

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Hiện nay, các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói chung ...

Nhượng quyền thương hiệu theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành

Nhượng quyền thương hiệu là một trong những biện pháp mở rộng kinh doanh với ...

Các nhóm công nghệ cấm chuyển giao và hạn chế chuyển giao

Việc chuyển giao công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh ...

Điều kiện bảo hộ của tác phẩm âm nhạc theo quy định của pháp luật hiện hành

Hiện nay có rất nhiều các tác phẩm âm nhạc được cho là đạo nhái, ...

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

Hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp luôn gắn lền với tên của doanh ...

Sáng chế là gì? Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

Sáng chế luôn gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đây cũng là ...

Định nghĩa bí mật kinh doanh và Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh đóng góp vai trò cốt yếu trong sự phát triển của ...

Bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Văn học nghệ thuật dân gian là các tác phẩm được sáng tác truyền miệng ...

Quyền của người biểu diễn là gì? Quyền của người biểu diễn được bảo hộ trong thời gian bao lâu?

Người biểu diễn không phải là người sáng tạo ra tác phẩm, tuy nhiên đây ...

Nhãn hiệu là gì, khi nào cần đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu (trade mark) theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế ...

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện ...

NHÃN HÀNG HÓA CÓ ĐƯỢC BẢO HỘ KHÔNG?

Nhãn hàng hóa là gì? Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định “Nhãn hàng ...

CÁC YẾU TỐ XÂM PHẠM ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân ...

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo ...

Thủ tục đăng ký chuyển giao nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển giao các quyền về nhãn hiệu sau đây cho các tổ ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ VĂN BẰNG BẢO HỘ

Văn bằng bảo hộ là gì? Văn bằng bảo hộ bao gồm những loại nào? ...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

Ngày nay, khi xu thế hội nhập toàn cầu ngày càng gia tăng, việc đăng ...

Bảo hộ bí mật Kinh doanh

Khoản 23 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung ...

Dịch vụ gia hạn nhãn hiệu

Bạn muốn nhãn hiệu của bạn tiếp tục được bảo hộ khi hết hạn. Công ...

Những điều cần biết về nhãn hiệu

Đăng kí nhãn hiệu hiện  nay không còn quá xa lạ đối với mỗi con ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu trọn gói từ A-Z

Doanh nghiệp đang có nhu đăng ký thương hiệu cho công ty nhưng chưa rõ ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

Ngày nay, khi xu thế hội nhập toàn cầu ngày càng gia tăng, việc đăng ...

.
.
.
.