Thân gửi Quý doanh nghiệp !

Thị trường đang vận động và thay đổi không ngừng nghỉ mỗi ngày. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng thích ứng và nắm bắt tri thức một cách kịp thời cộng với xu hướng của một thời đại kinh tế chia sẻ đã đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới đối với mỗi người chúng ta. Cũng chính từ đó, cơ hội sẽ đến đối với những ai sẵn sàng thay đổi để phù hợp.

Nền kinh tế chia sẻ đặt ra các yêu cầu dịch vụ cao hơn khi các thông tin, kiến thức phổ cập thông qua khoa học công nghệ sẽ giúp mỗi người cập nhật được thông tin, kiến thức một cách vô cùng dễ dàng. Như vậy điều gì tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta? Đó chính là kỹ năng vận dụng và khả năng sáng tạo. Để đạt được hai điều này, trước hết chúng ta cần có một nền tảng kiến thức, kỹ năng cơ bản cộng với kinh nghiệm đủ dày và có mục tiêu rõ ràng cho tương lai.

Từ những nhận thức trên, một nhóm các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm, bề dày về tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, giải quyết tranh chấp, kinh doanh thương mại và luật lao động đã cùng nhau góp sức cho ra đời trang web phapluatdoanhnghiep.vn với sứ mệnh:

  • Phổ biến kiến thức pháp luật căn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
  • Phổ biến các thủ tục pháp lý mà doanh nghiệp phải thực hiện khi hoạt động.
  • Vận dụng và sáng tạo các giải pháp nhằm phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho mục tiêu của doanh nghiệp.

Trân trọng !