Giải quyết tranh chấp lao động

Trường hợp người lao động không mất án phí khi khởi kiện tranh chấp lao động

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu rơi vào một trong 8 trường ...

Các trường hợp người lao động khởi kiện mà không mất án phí

Trong quá trình làm việc, tranh chấp lao động xảy ra giữa người lao động ...

05 loại tranh chấp lao động không cần thông qua hòa giải

Thông thường, pháp luật khuyến khích giải quyết tranh chấp lao động bằng biện pháp ...

NHỮNG TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN TỪ 01/01/2021

Trong quan hệ lao động, tranh chấp giữa người lao động, tập thể người lao ...

CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC DO THAY ĐỔI CƠ CẤU CÔNG NGHỆ

  Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn buộc phải ...

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát ...

.
.
.
.