Hợp đồng trong KDTM

Một số lỗi thường gặp khi giao kết hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại xuất hiện trong hoạt động mua bán hàng hóa nhằm xác ...

Mức phạt tối đa khi vi phạm hợp đồng

Luật Thương mại 2015 quy định mức phạt tối đa khi vi phạm hợp đồng ...

Các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng

Miễn trách nhiệm là việc không buộc bên có hành vi vi phạm phải chịu ...

So sánh tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng trong kinh doanh

Tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng là những chế tài mà doanh ...

Những điều cần lưu ý khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thương mại

Hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngày càng trở nên ...

TẠI SAO CẦN PHẢI TƯ VẤN HỢP ĐỒNG?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt ...

Các tranh chấp thường gặp trong thực hiện hợp đồng và giải pháp

Trong quan hệ hợp đồng, tranh chấp xảy ra là ngoài ý muốn của các ...

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Nhượng quyền thương mại (hay nhượng quyền thương hiệu – franchising) là một trong các ...

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, việc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp thương ...

CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM TRONG CÁC HỢP ĐÔNG THÔNG DỤNG?

Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi ký kết Hợp đồng đều mong muốn ...

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh ...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC)

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau ...

.
.
.
.