Mới: Đề xuất về mức hưởng BHYT từ 01/01/2025

Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất về mức hưởng BHYT từ 01/01/2025 – thời điểm dự kiến Luật sửa đổi có hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.