Hợp đồng lao động

10 nội dung bắt buộc trong hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động cần chứa những nội dung gì để có giá trị pháp ...

Doanh nghiệp được sa thải người lao động khi nào?

1. Khi nào được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải Căn cứ vào ...

Nội dung bắt buộc phải có trong nội quy lao động

Nội quy lao động là công cụ hết sức cần thiết của người sử dụng ...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, theo đó ...

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ PHẢI BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức dạy ...

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì? Tạm hoãn hợp đồng lao động là ...

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MẪU

CÔNG TY……..……………… Số:        /HĐLĐ-……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO ?

Thời giờ làm việc là độ dài thời gian mà người lao động phải tiến ...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

Với việc các Hiệp định thương mại thế hệ mới vừa được ký kết thì ...

.
.
.
.