Quyền tác giả

Cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả nhanh nhất

Luật Hùng Phúc xin được hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả nhanh ...

Hành vi xâm phạm, chiếm đoạt quyền tác giả bị xử phạt như thế nào?

Hiện nay, cùng với sự sáng tạo không ngừng của con người, quyền tác giả ...

So sánh quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp là hai khái niệm thường bị ...

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các ...

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả mới nhất

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian do pháp luật quy ...

Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả thù lao?

Thông thường, việc sử dụng các tác phẩm đã công bố phải được sự cho ...

Điểm mới về giả định quyền tác giả, quyền liên quan từ năm 2023

Căn cứ khoản 77 Điều 1 Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Không đăng ký quyền tác giả có được bảo hộ quyền tác giả không?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các ...

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Quyền tác giả là gì? Khoản 2, Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm ...

Có được phép góp vốn bằng quyền tác giả?

Quyền tác giả cũng được coi là một loại tài sản vô hình với các ...

Điều kiện bảo hộ của tác phẩm âm nhạc theo quy định của pháp luật hiện hành

Hiện nay có rất nhiều các tác phẩm âm nhạc được cho là đạo nhái, ...

Bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Văn học nghệ thuật dân gian là các tác phẩm được sáng tác truyền miệng ...

Quyền của người biểu diễn là gì? Quyền của người biểu diễn được bảo hộ trong thời gian bao lâu?

Người biểu diễn không phải là người sáng tạo ra tác phẩm, tuy nhiên đây ...

CÁC YẾU TỐ XÂM PHẠM ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân ...

BẤT CẬP VỀ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam ra đời lần đầu tiên vào năm 2005, ...

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp bị ăn cắp ý tưởng, âm nhạc,…Để tác ...

.
.
.
.