Văn bản pháp luật

Luật Đấu thầu 2023 số 22/2023/QH15 mới nhất

Luật Đấu thầu 2023 là một trong 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ ...

Luật Giá 2023 16/2023/QH15 mới nhất

Thay đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá từ tháng 7/2024 Nhìn ...

Luật sửa đổi Luật Đầu tư công Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư mới nhất

Sửa một số quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu tư Ngày 11/01/2022, Quốc ...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi đi vào hoạt động hoặc thậm chí ...

LUẬT ĐẦU TƯ 2020 – NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý

Luật đầu tư 2020 có gì mới? Luật đầu tư 2020 được Quốc hội khóa ...

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Việc xác định mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu là bước rất quan trọng ...

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TÊN THỦ TỤC THE NAME OF PROCEDURE CĂN CỨ PHÁP LÝ THE LEGAL BASIC THỦ ...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, theo đó ...

Những biểu mẫu văn bản thường dùng khi đăng ký kinh doanh

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu ...

Tổng hợp văn bản pháp luật về đấu thầu năm 2020

Phapluatdoanhnghiep.vn trân trọng gửi tới quý bạn đọc các văn bản pháp luật về đấu ...

Bãi bỏ toàn bộ 08 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Đây là nội dung chính tại Thông tư 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 bãi bỏ văn bản ...

Thông tư số: 58/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – ...

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN BUỘC PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

Ủy quyền được hiểu đơn giản là việc cá nhân, pháp nhân cho phép một ...

Luật đất đai 2013

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Luật tố tụng hành chính 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Luật hộ tịch 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Luật phá sản 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Luật lý lịch tư pháp 2009

QUỐC HỘI —— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Bộ Luật dân sự 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Luật Doanh nghiệp 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Quốc hội chính thức thông qua luật doanh nghiệp (sửa đổi)

QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) 17/06/2020 Tiếp tục Kỳ ...

Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

85 mẫu văn bản dùng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, ...

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

Nghị định 41/2020/NĐ-CP: Gia hạn thời hạn nộp thuế

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự ...

.
.
.
.