Một số lỗi thường gặp khi giao kết hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại xuất hiện trong hoạt động mua bán hàng hóa nhằm xác ...

Các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại

Trong kinh doanh thương mại, mâu thuẫn giữa các cá nhân, tổ chức xảy ra ...

Phạt vi phạm hợp đồng có được tính vào chi phí trừ khi tính TNDN?

Xin chào luật sư, cho tôi hỏi tiền phạt vi phạm hợp đồng có được ...

Mức phạt tối đa khi vi phạm hợp đồng

Luật Thương mại 2015 quy định mức phạt tối đa khi vi phạm hợp đồng ...

Các trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng

Miễn trách nhiệm là việc không buộc bên có hành vi vi phạm phải chịu ...

Chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Rủi ro trong hợp đồng mua bán là những mất mát, hư hỏng xảy ra ...

So sánh tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng trong kinh doanh

Tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng là những chế tài mà doanh ...

Chính sách thương mại nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022

Kể từ tháng 08/2022, nhiều chính sách về thương mại bắt đầu hiệu lực, điển ...

Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại

1. Trọng tài thương mại là gì? Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều ...

Những điều cần lưu ý khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thương mại

Hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngày càng trở nên ...

TẠI SAO CẦN PHẢI TƯ VẤN HỢP ĐỒNG?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt ...

LƯU Ý KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRỌNG TÀI

Thứ nhất, về đơn khởi kiện: Theo quy định của Luật TTTM 2010, thì đơn ...

TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

Tranh chấp thương mại là một việc không mong muốn nhưng lại diễn ra phổ ...

Các tranh chấp thường gặp trong thực hiện hợp đồng và giải pháp

Trong quan hệ hợp đồng, tranh chấp xảy ra là ngoài ý muốn của các ...

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Nhượng quyền thương mại (hay nhượng quyền thương hiệu – franchising) là một trong các ...

05 NGUYÊN TẮC KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến ...

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, việc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp thương ...

CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM TRONG CÁC HỢP ĐÔNG THÔNG DỤNG?

Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi ký kết Hợp đồng đều mong muốn ...

XU HƯỚNG GIA TĂNG SỐ LƯỢNG VỤ VIỆC VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Phòng vệ thương mại (Tiếng Anh: safeguard measures) là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một ...

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh ...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC)

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau ...

RỦI RO PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp thường phải đối mặt với rất nhiều ...

THỜI ĐIỂM CHUYỂN RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Trong khi vận chuyển hàng hoá, thường xuyên xảy ra rủi ro đối với hàng ...

PHÁP LUẬT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Nhượng quyền thương mại (franchise) là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức ...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

Hiện nay, ngành thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta, ...

.
.
.
.