Thủ tục đăng ký, kê khai, báo cáo thuế

Thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế online

Trong một số trường hợp nhất định, cá nhân, doanh nghiệp,.., buộc phải chấm dứt ...

Hướng dẫn 03 cách đăng ký mã số thuế cá nhân

Đăng ký mã số thuế cá nhân là thủ tục bắt buộc đối với người ...

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Quyết toán thuế TNDN hay còn gọi là khai quyết toán, đề cập đến việc ...

LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Để tránh các rủi ro pháp lý liên quan đến việc khai thuế, báo cáo ...

THỦ TỤC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn mới được Bộ tài chính áp dụng ...

HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN VAT KHÔNG?

Vừa qua, có rất nhiều hộ kinh doanh gửi thắc mắc “ Hộ kinh doanh ...

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn là chứng từ do người ...

KHI CÓ SAI SÓT TRONG HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

Khi người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan ...

HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được cấp giấy phép đăng ký ...

.
.
.
.