Ảnh hưởng giảm thuế VAT rất nhỏ bé!

Ngày 28-1-2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế ...

.
.
.
.