Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn bao lâu?

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn bao lâu? Và khi nào thì phải gia hạn? Tôi xin cảm ơn.

1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hiệu bao lâu?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về thời hạn của Giấy chừng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Ví dụ: Nhãn hiệu A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào ngày 25/3/2020 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào ngày 20/9/2022 thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu A có hiệu lực từ ngày 20/9/2022 đến hết ngày 25/3/2031.

giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn bao lâu?
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn bao lâu?

2. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được gia hạn như nào?

Về việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện theo các quy định sau:

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định như sau:

Để gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.

Bên cạnh đó, điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN quy định về thời điểm tiến hành gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu như sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

– Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Như vậy, trong thời hạn 06 tháng trước khi hết thời hạn bảo hộ, Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải thực hiện thủ tục gia hạn.

3. Giấy chứng nhận gia hạn đăng ký nhãn hiệu được ra hạn theo thủ tục nào?

Hồ sơ, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN:

* Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

– Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

– Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). d) Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

* Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

* Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

– Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Như vậy, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Trong thời hạn 06 tháng trước khi hết thời hạn bảo hộ, Chủ Giấy chứng nhận cần phải làm thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi. Mọi vướng mắc cần giải đáp liên quan đến sở hữu trí tuệ vui lòng liên hệ Hotline: 0982 466 166 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.