Thành viên sáng lập

luật sư lâm quang ngọc

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư sáng lập

luật sư lâm quang ngọc

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư sáng lập

Thành viên

luật sư đào thị khánh hòa

Bà Đào Thị Khánh Hòa

Luật sư

luật sư nguyễn thị thi

Bà Nguyễn Thị Thi

Luật sư

luật sư đỗ gia thiệp

Bà Đỗ Gia Thiệp

Luật sư

nguyễn thị thủy chung

Bà Nguyễn Thị Thủy Chung

Luật sư

thành viên và cộng sự

Luật sư

luật sư chu hải đăng

Ông Chu Hải Đăng

Chuyên viên pháp lý

lê thu trang

Bà Lê Thu Trang

Trợ lý luật sư

đinh thị ngân

Bà Đinh Thị Ngân

Chuyên viên pháp lý

trần thị ban

Bà Trần Thị Ban

Trợ lý Luật sư

tạ thị hoa

Bà Tạ Thị Hoa

Chuyên viên pháp lý

phan thị huyền trang

Bà Phan Thị Huyền Trang

Chuyên viên pháp lý

nguyễn thị huyền trang

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng