Tư vấn Sở hữu trí tuệ

Các trường hợp được phép sử dụng các tác phẩm đã được công bố mà không phải thanh toán nhuận bút, thù lao

Thông thường, khi sử dụng các tác phẩm đã được công bố, người sử dụng ...

Nhượng quyền thương hiệu theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành

Nhượng quyền thương hiệu là một trong những biện pháp mở rộng kinh doanh với ...

Các nhóm công nghệ cấm chuyển giao và hạn chế chuyển giao

Việc chuyển giao công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh ...

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

Hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp luôn gắn lền với tên của doanh ...

Định nghĩa bí mật kinh doanh và Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh đóng góp vai trò cốt yếu trong sự phát triển của ...

Quyền của người biểu diễn là gì? Quyền của người biểu diễn được bảo hộ trong thời gian bao lâu?

Người biểu diễn không phải là người sáng tạo ra tác phẩm, tuy nhiên đây ...

NHÃN HÀNG HÓA CÓ ĐƯỢC BẢO HỘ KHÔNG?

Nhãn hàng hóa là gì? Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định “Nhãn hàng ...

Thủ tục đăng ký chuyển giao nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển giao các quyền về nhãn hiệu sau đây cho các tổ ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ VĂN BẰNG BẢO HỘ

Văn bằng bảo hộ là gì? Văn bằng bảo hộ bao gồm những loại nào? ...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

Ngày nay, khi xu thế hội nhập toàn cầu ngày càng gia tăng, việc đăng ...

Bảo hộ bí mật Kinh doanh

Khoản 23 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung ...

Dịch vụ gia hạn nhãn hiệu

Bạn muốn nhãn hiệu của bạn tiếp tục được bảo hộ khi hết hạn. Công ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu trọn gói từ A-Z

Doanh nghiệp đang có nhu đăng ký thương hiệu cho công ty nhưng chưa rõ ...

CÁCH TRA CỨU NHÃN HIỆU MỚI NHẤT

  Trước khi đăng kí nhãn hiệu, việc tra cứu là bước vô cùng quan ...

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Nhượng quyền thương mại (hay nhượng quyền thương hiệu – franchising) là một trong các ...

VĨNH PHÚC HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực ...

BẤT CẬP VỀ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam ra đời lần đầu tiên vào năm 2005, ...

.
.
.
.