Tư vấn kinh doanh thương mại

TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

Tranh chấp thương mại là một việc không mong muốn nhưng lại diễn ra phổ ...

Các tranh chấp thường gặp trong thực hiện hợp đồng và giải pháp

Trong quan hệ hợp đồng, tranh chấp xảy ra là ngoài ý muốn của các ...

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Nhượng quyền thương mại (hay nhượng quyền thương hiệu – franchising) là một trong các ...

05 NGUYÊN TẮC KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến ...

XU HƯỚNG GIA TĂNG SỐ LƯỢNG VỤ VIỆC VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Phòng vệ thương mại (Tiếng Anh: safeguard measures) là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một ...

THỜI ĐIỂM CHUYỂN RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Trong khi vận chuyển hàng hoá, thường xuyên xảy ra rủi ro đối với hàng ...

PHÁP LUẬT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Nhượng quyền thương mại (franchise) là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức ...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

Hiện nay, ngành thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta, ...

.
.
.
.