Tư vấn kế toán thuế

BẢNG TRA CỨU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT, TNCN VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

Danh mục ngành nghề Tỷ lệ % tính thuế GTGT Thuế suất thuế TNCN Ghi ...

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT

Ngày 29/10/2021, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4153/TCT – CS năm 2021 triển khai Nghị quyết ...

CÁCH TÍNH TIỀN PHẠT NỘP CHẬM TIỀN THUẾ NĂM 2021

Cơ sở pháp lý: – Luật quản lý thuế 2019 – Thông tư 130/2016/TT-BTC Tiền ...

CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ TNCN CÁC NĂM CŨ BỊ BỎ QUÊN

Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là “TNCN”) từ tiền lương, tiền ...

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Quyết toán thuế TNDN hay còn gọi là khai quyết toán, đề cập đến việc ...

LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Để tránh các rủi ro pháp lý liên quan đến việc khai thuế, báo cáo ...

Khi nào doanh nghiệp phải nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản?

Điều kiện doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản: Doanh ...

Cách phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) loại thuế áp dụng hầu hết với các ...

THỦ TỤC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn mới được Bộ tài chính áp dụng ...

CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải ...

HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN VAT KHÔNG?

Vừa qua, có rất nhiều hộ kinh doanh gửi thắc mắc “ Hộ kinh doanh ...

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn là chứng từ do người ...

KHI CÓ SAI SÓT TRONG HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

Khi người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan ...

ĐỀ XUẤT MIỄN GIẢM HÀNG LOẠT LOẠI THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ CHO DOANH NGHIỆP DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID 19

Đây là nội dung tại dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp ...

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự ...

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC GIẢM THUÊ THU NHẬP CÁ NHÂN

Điều 4 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập ...

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của kinh tế, xã ...

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của kinh tế, xã ...

HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được cấp giấy phép đăng ký ...

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ( FDI ) CỦA VIỆT NAM

FDI là nhân tố quan trọng đóng góp rất lớn đến tăng trưởng và chuyển ...

.
.
.
.