Thưởng tết – những điều người lao động và doanh nghiệp cần lưu ý

kết quả hình ảnh cho doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi thưởng tết?

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định “thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động”

Vậy, doanh nghiệp có bắt buộc thưởng Tết cho người lao động? Doanh nghiệp có thể lựa chọn thưởng têt bằng hiện vật hoặc bằng tiền

– Không có quy định yêu cầu doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động trong mọi trường hợp.

Vấn đề thưởng nếu có ghi trong hợp đồng lao động thì đây là những thỏa thuận bắt buộc về mức độ thưởng tết và người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thực hiện mức thỏa thuận trong hợp đồng.

– Trong luật lao động của Việt Nam chỉ quy định về tiền thưởng nhưng lại không quy định về hình thức thưởng vì thế doanh nghiệp có thể thưởng cho nhân viên của mình bằng hiện vật, hoặc bằng chính sản phẩm của doanh nghiệp của bạn. Đặc biệt là những công ty mới tiến hành xong thủ tục thành lập công ty và bắt đầu đi vào hoạt động thì việc thưởng tết bằng hiện vật rất có thể được doanh nghiệp lựa chọn.

– Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 26, khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật lao động, nếu trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động có quy định cụ thể về việc trả lương tháng 13 và thưởng Tết, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động theo đúng thỏa thuận.

Tiền thưởng tết có phải đóng BHXH ?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác và không bao gồm: các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca…

Như vậy, tiền thưởng Tết của người lao động làm việc tại doanh nghiệp không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

Doanh nghiệp có phải khấu trừ thuế TNCN trước khi thưởng cho người lao động?

Căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 2, Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khoản tiền thưởng Tết được xác định là Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là thời điểm doanh nghiệp chi trả lương thưởng cho người lao động.

Doanh nghiệp chi thưởng tết cho người lao động thực hiện kháu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

Tiền thưởng tết có được tính là chi phí hợp lý được trừ?

Căn cứ theo quy định Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN để tiền thưởng Tết của doanh nghiệp được đưa vào chi phí hợp lý được trừ thì tiền thưởng này phải: được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn hoặc Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.