Có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc?

“Người lao động có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc không?” đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Chế độ thai sản

Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh thì sẽ được hưởng chế độ thai sản kể cả khi đã nghỉ việc tại công ty.

có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc?
Có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc?

2. Trợ cấp thất nghiệp

Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

“1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

…”

Như vậy, khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có thể nộp hồ sơ để được giải quyết và việc được hưởng trợ cấp thai sản không ảnh hưởng đến trợ cấp thất nghiệp.

Theo như các quy định trên, người lao động vừa có thể vừa đăng ký để nhận trợ cấp thất nghiệp vừa hưởng chế độ thai sản vì đây là hai chế độ khác nhau và người lao động sẽ được hưởng cả hai nếu đủ điều kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.