Hướng dẫn cách tính trợ cấp thất nghiệp 2024

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc,… đây cũng là công cụ để ngăn ngừa sự bất ổn định về kinh tế xã hội. Dưới đây là cách tính BHTN mới nhất 2024.

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo Luật Việc làm 2013, bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Để được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 49 Luật Việc làm 2013:

– Đã chấm dứt hợp đồng lao động (trừ trường hợp nghỉ ngang; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động)

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 23 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm.

2. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng chi trả cho người lao động được tính theo công thức sau:

Mức hưởng hàng tháng = 60% x Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:

– Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 – 36 tháng: Được hưởng 03 tháng trợ cấp

– Sau đó, cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thêm 12 tháng: Được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp

– Thời gian hưởng tối đa bằng 12 tháng.

hướng dẫn cách tính trợ cấp thất nghiệp 2024
Hướng dẫn cách tính trợ cấp thất nghiệp 2024

3. Thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp

* Các loại giấy tờ cần chuẩn bị:

  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu
  • Hợp đồng lao động hết hạn/Quyết định thôi việc/ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động…
  • Sổ bảo hiểm xã hội

* Nơi nộp hồ sơ: Trung tâm dịch vụ việc làm (tại bất cứ đâu)

* Thời hạn giải quyết:

  • 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi quyết định này cho người lao động.
  • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động nhận được tiền trợ cấp tháng đầu tiên.

Lưu ý: Người lao động phải làm thủ tục nhận trợ cấp trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài thủ tục làm trực tiếp, người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp online.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.