Hồ sơ cần chuẩn bị để xin chuyển tuyến khám BHYT 2023

Dưới đây là mẫu giấy xin chuyển tuyến BHYT mới nhất theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP và hồ sơ cần chuẩn bị. Kính mời quý độc giả theo dõi.

1. Mẫu giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Mẫu Giấy chuyển tuyến khám bệnh BHYT hiện nay là Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Tải về: Mẫu giấy chuyển tuyến khám bệnh theo BHYT

giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bhyt
Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bhyt

2. Hồ sơ người lao động cần chuẩn bị để xin chuyển tuyến khám bệnh BHYT

Tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.”

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo quy định nêu trên, khi chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải chuẩn bị giấy tờ sau để xuất trình khi có yêu cầu:

– Hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT theo mẫu trên.

Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.