PHÂN BIỆT TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Trên thực tế, trong quá trình lao động, người lao động vì một lý do nào đó mà vi phạm kỷ lao động, làm thiệt hại về vật chất cho người sử dụng lao động. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ tới quý bạn đọc về phân biệt trách nhiệm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

kết quả hình ảnh cho trách nhiệm kỷ luật lao động

Thứ nhất, về khái niệm:

Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nghĩa vụ lao động đã gây ra.

Trách nhiệm kỷ luật lao động là một loại trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng đối với những người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động bằng cách bắt họ chịu một trong các hình thức kỷ luật.

Thứ hai, về chủ thể áp dụng:

– Trách nhiệm kỷ luật lao động thì chủ thể áp dụng sẽ là người sử dụng lao động

-Trách nhiệm vật chất thì chủ thể áp dụng là người lao động

Thứ ba, về căn cứ áp dụng:

– Đối với trách nhiệm kỷ luật vật chất: Có các căn cứ sau xuất hiện: Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, Có lỗi, Có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động, Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại về tài sản.

– Đối với trách nhiệm kỷ luật lao động: Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, Có lỗi.

Thứ tư, về nguyên nhân áp dụng:

– Trách nhiệm vật chất:

+ Làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao; hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.

+ Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp.

– Trách nhiệm kỷ luật lao động:

Người lao động có hành vi vi phạm nội quy lao động do người sử dụng lao động đặt ra đến mức phải áp dụng kỷ luật lao động.

Thứ năm, về nguyên tắc:

– Đối với trách nhiệm vật chất:

+ Phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

+ Việc quy định bồi thường được trừ dần vào lương hàng tháng của người lao động.

– Đối với trách nhiệm kỷ luật lao động:

+ Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý 01 hình thức kỷ luật.

+ Không xử lý đối với người lao động mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi.

+ Không xử lý kỷ luật đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền xác minh và kết luận vi phạm tội tham ô, trộm cắp, đánh bạc, sử dụng ma túy nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, công nghệ, sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; nghỉ thai sản, lao động nữ có thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

+ Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm người lao động khi xử lý kỷ luật.

+ Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

+ Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, về hình thức:

-Hình thức của trách nhiệm kỷ luật lao động là : khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức và sa thải.

-Hình thức của trách nhiệm vật chất là bồi thường thiệt hại vật chất bằng tiền mặt.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.