Các hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để duy trì nề nếp, trật tự của một tập thể. Khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động có quyền áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà có thể tùy ý thực hiện mà phải căn cứ vào từng hành vi vi phạm lỗi để xác định hình phạt kỷ luật hợp lý.

các hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động. Trong đó, có 04 hành vi bị cấm trong quá trình xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 127 Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:

– Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động;

– Phạt tiền thay cho việc xử lý kỷ luật lao động;

– Cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động;

– Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Đồng thời, theo Điểm b Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất như sau:

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

+ Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;

+ Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

– Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc người sử dụng lao động nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động tương ứng với những ngày nghỉ việc khi người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải thuộc hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2, Điểm c Khoản 3 Điều này;

+ Buộc người sử dụng lao động xin lỗi công khai đối với người lao động và trả toàn bộ chi phí điều trị, tiền lương cho người lao động trong thời gian điều trị nếu việc xâm phạm gây tổn thương về thân thể người lao động đến mức phải điều trị tại cơ sở y tế khi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

+ Buộc người sử dụng lao động trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

Như vậy, khi công ty vi phạm các điều cấm khi xử lý kỷ luật người lao động có thể bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, còn đối với tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Ngoài ra, áp dụng biện pháp khắc hậu quả đó là buộc người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trả đủ tiền lương; xin lỗi công khai; trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động tùy từng trường hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.