BIÊN BẢN CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

……..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày        tháng        năm 2020

 BẢN CAM KẾT

V/v bảo mật thông tin và trách nhiệm thực hiện công việc

Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần…………….

Tên tôi là: …………………………; Ngày sinh: ………………

CMND/CCCD số: …………………Ngày cấp: …………….Nơi cấp: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………..

Sau khi ký kết hợp đồng lao động, qua trao đổi với bộ phận nhân sự, tôi cam kết thực hiện bảo mật thông tin và trách nhiệm thực hiện công việc như sau:

  1. Về bảo mật thông tin, bí mật công nghệ kinh doanh của Công ty

–  Khi không được giao nhiệm vụ thì không được sao chụp in ấn tài liệu, không được tự ý cung cấp tài liệu, thông tin, công nghệ ra bên ngoài.

–  Khi các cơ quan có thẩm quyền đến làm việc, yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu, nếu được Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty đồng ý thì mới cung cấp và chỉ cung cấp những tài liệu ở phạm vi mà cơ quan đó cần.

–  Tuyệt đối không cho mượn hồ sơ chứng từ tài liệu mang ra khỏi Công ty, nếu có phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty.

– Không đưa thông tin lên mạng bằng cách sao chép, phát tán ảnh chụp hoặc bất cứ hành vi nào tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin thông qua Internet, mạng xã hội.

– Tuyệt đối không tiết lộ thông tin về kinh doanh, bí quyết công nghệ trồng cây, chăn nuôi, sản xuất… (kể cả khi đã thôi việc) của công ty với bên thứ ba khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc công ty.

  1. Về chịu trách nhiệm đối với công việc

– Thực hiện đúng các công việc được giao theo hợp đồng lao động đã ký kết.

– Tuân thủ theo sự phân công, sắp xếp công việc của người quản lý trực tiếp hoặc người quản lý cấp trên.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tìm các sáng kiến, phương án giải quyết vụ việc nhanh chóng.

– Làm việc tận tâm, trung thực, thật thà tại Công ty, dành thời gian và sự chú tâm cần thiết cho công việc và lợi ích của Công ty, thực hiện công việc với khả năng tốt nhất của mình.

Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu mọi hình thức xử lý từ phía Công ty.

 Người cam kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.