THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam (chính là vốn điều lệ của công ty) được cam kết góp theo quy định và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư. Vốn điều lệ của công ty được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể thấp hơn hoặc bằng với vốn cố định trong tổng vốn đầu tư của dự án được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, Nhà đầu tư có nhu cầu tăng vốn để mở rộng quy mô sản xuất, phục vụ cho những hoạt động thiết yếu của công ty. Khi nhà đầu tư muốn thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp thì phải thay đổi vốn cố định của dự án đầu tư nếu vốn cố định của dự án đầu tư đã đăng ký ít hơn vốn điều lệ tăng vốn mới.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật đầu tư 2020
 • Nghị định số 118/2015/ NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
 • Công văn số Số: 8909 /BKHĐT-PC ngày 31/12/2020

2. Quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Bước 1: Điều chỉnh vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Hồ sơ điều chỉnh vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm :

 • Đề xuất dự án đầu tư (Điều chỉnh);
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư;
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Văn bản giải trình (nếu có);
 • 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư;
 • 01 bản chứng thực báo cáo tài chính đã kiểm toán 2 năm gần nhất của công ty;
 • Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn);
 • Xác nhận số dư tài khoản gửi, báo cáo tài chính hoặc cam kết bảo lãnh góp vốn của công ty mẹ (đối với nhà đầu tư là tổ chức), sổ tiết kiệm, xác nhân số dư tài khoản (đối với nhà đầu tư là cá nhân) tương ứng với mức vốn điều lệ dự kiến tăng;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp (nếu dự án đặt địa điểm tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế);

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 – 15 ngày làm việc;

Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện chuyển tiền qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo đúng thời hạn được quy định trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi điều chỉnh. Sau đó mới chuyển tiền góp vốn từ tài khoản chuyển vốn sang tài khoản giao dịch của công ty để hoạt động.

Bước 2: Tăng vốn điều lệ của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (Đối với công ty cổ phần) về việc tăng vốn điều lệ của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu với công ty TNHH 1 thành viên; Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần về việc tăng vốn điều lệ của công ty;
 • 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh ở bước 1;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Hùng Phúc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính;

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 3 – 5 ngày làm việc

thủ tục tăng vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ của Luật Hùng Phúc về thủ tục tăng vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

 • Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, vốn cố định trong tổng vốn đầu tư của dự án trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn về thủ tục, quy định về tài khoản chuyển vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;
 • Tư vấn mối quan hệ tương quan giữa vốn điều lệ của doanh nghiệp và vốn đầu tư của dự án đầu tư. Thủ tục liên quan đến việc huy động vốn đầu tư (khoản vay) từ các tổ chức tài chính hoặc từ nước ngoài;
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư, vốn điều lệ, xác nhận chứng minh năng lực tài chính đảm bảo điều kiện góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện nộp và nhận kết quả các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ công ty;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh, thời hạn và phương thức góp vốn sau thay đổi vốn điều lệ của công ty;

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.