QUY ĐỊNH VỀ DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, có nhiều thay đổi liên quan đến việc sử dụng mẫu dấu cho doanh nghiệp, cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

  1. Về số lượng con dấu

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định :

“ 2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp”

Theo đó doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 01 con dấu.

  1. Doanh nghiệp có phải công bố mẫu dấu ?

Trước đây, theo Luật doanh nghiệp 2014 thì khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp cần phải công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

“Điều 44 : Con dấu của doanh nghiệp

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”

Nhưng kể từ khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, khi sử dụng con dấu doanh nghiệp không cần công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Điều 43. Dấu của doanh nghiệp

Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật

       3. Đăng ký tài khoản ngân hàng có cần mẫu dấu

Để công ty mở được tài khoản ngân hàng cần có Quyết định về việc sử dụng mẫu dấu nộp cho Ngân hàng

Bạn có thể tham khảo mẫu Quyết định sau
quy định về dấu của doanh nghiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.