QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ CẬP NHẬT MÃ NGÀNH KINH TẾ MỚI

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới nhất hiện hành được thực hiện theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/08/2018. Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 20/08/2018 sẽ đăng ký mã ngành kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Như vậy đối với những doanh nghiệp thành lập trước ngày 20/08/2018 có cần cập nhật mã ngành kinh doanh mới theo quy định hiện hành hay không, mời Quý độc giả tham khảo bài viết sau.

hệ thống mã ngành kinh tế việt nam 2020 | tra cứu online - nhanh gọn1. Quy định của pháp luật về cập nhật mã ngành kinh tế mới.

Ngày 20/08/2018 Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực pháp luật, Cục quản lý kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 234/ĐKKD-NV hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Theo đó có 2 nội dung chính nhau sau:

– Đối với doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp trước ngày 20/08/2018 sẽ tiếp tục hoạt động theo nội dung ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh hay cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp mới cần thực hiện thủ tục cập nhật mã ngành kinh tế mới.

– Đối với hồ sơ doanh nghiệp được tiếp nhận trước ngày 20/08/2018 mà chưa được chấp thuận, nếu có ngành nghề kinh doanh chưa được cập nhật theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo quy định mã ngành mới.

Do đó, việc cập nhật mã ngành kinh tế mới là không bắt buộc. Chỉ bắt buộc khi doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên việc cập nhật mã ngành nghề kinh tế mới còn nhiều hạn chế. Đối với doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp trước ngày 20/08/2018, khi muốn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có ngành nghề kinh doanh cũ mà công ty mẹ chưa được cập nhật theo mã ngành nghề kinh doanh mới thì để thành lập được chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải tiến thành cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh mới cho công ty mẹ trước. Sau đó mới tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Trình tự, thủ tục cập nhật mã ngành kinh tế mới

Để thực hiện cập nhật mã ngành kinh tế mới, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

– Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV/ Nghị quyết và biên bản họp HĐTV đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh/ Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ đối với  CTCP.

– Văn bản ủy quyền (nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

Bước 2: Truy cập trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ và thực hiện thủ tục.

Đối với những ngành nghề kinh doanh đã thay đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg doanh nghiệp sẽ xóa những ngành nghề kinh doanh cũ và nhập mã ngành nghề kinh doanh mới theo quy định hiện hành. Và tiến hành gửi hồ sơ như bình thường.

Bước 3: Khi có thông báo hợp lệ, doanh nghiệp tiến hành gửi bản gốc hồ sơ tới Phòng đăng kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Căn cứ pháp lý:

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

– Công văn số 234/ĐKKD-NV

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.