THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KINH DOANH VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Theo quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam, Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty kinh doanh về thương mại dịch vụ (công ty được thành lập để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và phân hối hàng hóa tại Việt Nam).

 1. Căn cứ pháp lý:
 • Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO;
 • Luật Đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Công văn 8909/BKHĐT-PC về việc triển khi thi hành Luật Đầu tư;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư mang quốc tịch;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh về thương mại dịch vụ
thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh  về thương mại dịch vụ
 1. Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại Việt Nam:

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty có vốn nước nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực thương mại (thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hoá và quyền phân phối hàng hoá) tại Việt Nam bao gồm:

 • Các cá nhân nước ngoài là công dân của các nước thành viên của WTO, hoặc quốc gia có ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam;
 • Các tổ chức, doanh nghiệp mang quốc tịch các nước thành viên của WTO, hoặc quốc gia có ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam;
 1. Trình tự, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh lĩnh vực thương mại dịch vụ:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).
 •  Văn bản ủy quyền cho Luật sư Hùng Phúc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ sau:

Đối với nhà đầu tư là cá nhân Đối với nhà đầu tư là tổ chức

– Bản sao dịch thuật công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư;

– Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam (Nếu là Ngân hàng nước ngoài xác nhận cần cung cấp bản sao công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

– Giấy tờ đối với địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Hợp đồng thuê nhà; Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với bên có chức năng cho thuê bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương khác);

– Thông tin về dự án đầu tư mà nhà đầu tư muốn triển khai: Thông tin về tên dự án đầu tư; mục tiêu, quy mô của dự án; vốn đầu tư của dự án ….

– Thông tin về công ty – tổ chức kinh tế thực hiện dự án tại Việt Nam;

– Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam. (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

– Giấy tờ đối với địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Hợp đồng thuê nhà; Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với bên có chức năng cho thuê bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương khác);

– Thông tin về dự án đầu tư mà nhà đầu tư muốn triển khai: Thông tin về tên dự án đầu tư; mục tiêu, quy mô của dự án; vốn đầu tư của dự án ….

– Thông tin về Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư; Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư;

– Thông tin về công ty – tổ chức kinh tế thực hiện dự án tại Việt Nam;

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên của công ty (đối với Công ty TNHH 2 Tv trở lên);
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 • Văn bản ủy quyền cho Luật sư Hùng Phúc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công khai.

Bước 3: Xin Giấy phép kinh doanh

Đối với doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng hóa, lập cơ sở bán lẻ, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh tại Sở công thương nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại Việt Nam của Luật Hùng Phúc:

 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tìm, thuê trụ sở, nhà xưởng, thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ mà nhà đầu tư muốn đầu tư;
 • Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ cho nhà đầu tư;
 • Thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước.
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư việc mở tfai khoản vốn đầu tư trực tiếp;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, lao động – bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ…;
 • Hỗ trợ nhà đầu tư 6 tháng sau thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc

Địa chỉ: Số 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Call – Zalo: 0982 466 166

Hotline: 0982 466 166

Gmail: phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com

Website: https://phapluatdoanhnghiep.vn/

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.