Phụ cấp lương năm 2021 và những điều cần biết

phụ cấp lương là gì? các khoản phụ cấp lương theo quy định

Thứ nhất, cần  hiểu “ Phụ cấp lương ’’ là gì?

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn BLLĐ năm 2019, khái niệm về phụ cấp lương không được định nghĩa một cách cụ thể.

Tuy nhiên căn cứ điểm b khoản 5 Điều 3 Thông tư này, có thể hiểu đơn giản, phụ cấp lương là khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Như vậy, pháp luật quy định các khoản chi có tính chất là phụ cấp lương (như trên) mà không liệt kê chi tiết, cụ thể. Đồng thời, mức phụ cấp lương cụ thể mà sẽ do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận với nhau tùy thuộc vào từng công việc, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không được xác định là phụ cấp lương và phải ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Thứ hai, phụ cấp lương có tính đóng Bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH liệt kê những khoản phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm:

– Phụ cấp chức vụ, chức danh;

– Phụ cấp trách nhiệm;

– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp thâm niên;

– Phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp lưu động;

– Phụ cấp thu hút;

– Các phụ cấp có tính chất tương tự.

Như vậy, có thể thấy, chỉ những khoản phụ cấp lương chi trả cho người lao động được liệt kê trên mới được tính vào tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Những khoản phụ cấp lương khác sẽ không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

  1. Phụ cấp lương có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản phụ cấp được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản phụ cấp sau:

– Phụ cấp ưu đãi hàng tháng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

– Phụ cấp quốc phòng, an ninh;

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

– Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Như vậy, nếu phụ cấp lương không thuộc một trong các trường hợp được quy định nêu trên thì sẽ được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Do đó, nếu phát sinh thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công thì người lao động sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2019;

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Thứ nhất, cần  hiểu “ Phụ cấp lương ’’ là gì?

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn BLLĐ năm 2019, khái niệm về phụ cấp lương không được định nghĩa một cách cụ thể.

Tuy nhiên căn cứ điểm b khoản 5 Điều 3 Thông tư này, có thể hiểu đơn giản, phụ cấp lương là khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Như vậy, pháp luật quy định các khoản chi có tính chất là phụ cấp lương (như trên) mà không liệt kê chi tiết, cụ thể. Đồng thời, mức phụ cấp lương cụ thể mà sẽ do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận với nhau tùy thuộc vào từng công việc, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không được xác định là phụ cấp lương và phải ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Thứ hai, phụ cấp lương có tính đóng Bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH liệt kê những khoản phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm:

– Phụ cấp chức vụ, chức danh;

– Phụ cấp trách nhiệm;

– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp thâm niên;

– Phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp lưu động;

– Phụ cấp thu hút;

– Các phụ cấp có tính chất tương tự.

Như vậy, có thể thấy, chỉ những khoản phụ cấp lương chi trả cho người lao động được liệt kê trên mới được tính vào tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Những khoản phụ cấp lương khác sẽ không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

  1. Phụ cấp lương có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản phụ cấp được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản phụ cấp sau:

– Phụ cấp ưu đãi hàng tháng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

– Phụ cấp quốc phòng, an ninh;

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

– Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Như vậy, nếu phụ cấp lương không thuộc một trong các trường hợp được quy định nêu trên thì sẽ được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Do đó, nếu phát sinh thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công thì người lao động sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2019;

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.