Những biểu mẫu văn bản thường dùng khi đăng ký kinh doanh

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh bao gồm mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật sư xin mời quý bạn đọc xem danh mục biểu mẫu thường dùng dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được liệt kê chi tiết tại Bảng dưới đây.

STTDanh mụcKý hiệu
IGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục I-1
2Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viênPhụ lục I-2
3Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-3
4Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phầnPhụ lục I-4
5Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danhPhụ lục I-5
6Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-6
7Danh sách cổ đông sáng lậpPhụ lục I-7
8Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàiPhụ lục I-8
9Danh sách thành viên công ty hợp danhPhụ lục I-9
10Danh sách người đại diện theo ủy quyềnPhụ lục I-10
IIThông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
11Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-6
12Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻPhụ lục II-7
13Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệpPhụ lục II-8
14Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của chi nhánhPhụ lục II-8
15Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của văn phòng đại diệnPhụ lục II-8
16Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệpPhụ lục II-9
17Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của chi nhánhPhụ lục II-9
18Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của văn phòng đại diệnPhụ lục II-9
19Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệpPhụ lục II-10
20Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của chi nhánhPhụ lục II-10
21Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của văn phòng đại diệnPhụ lục II-10
22Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánhPhụ lục II-11
23Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diệnPhụ lục II-11
24Thông báo về việc đăng ký lập địa điểm kinh doanhPhụ lục II-11
25Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoàiPhụ lục II-12
26Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-12
27Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánhPhụ lục II-13
28Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diệnPhụ lục II-13
29Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục II-13
30Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục II-14
31Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-16
32Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tưPhụ lục II-18
33Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tưPhụ lục II-19
34Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-20
35Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệpPhụ lục II-21
36Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của chi nhánhPhụ lục II-21
37Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của văn phòng đại diệnPhụ lục II-21
38Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanhPhụ lục II-21
39Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệpPhụ lục II-21
40Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánhPhụ lục II-21
41Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của văn phòng đại diệnPhụ lục II-21
42Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của địa điểm kinh doanhPhụ lục II-21
43Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánhPhụ lục II-22
44Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diệnPhụ lục II-22
45Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanhPhụ lục II-22
46Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoàiPhụ lục II-23
47Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-23
48Thông báo về việc giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-24
49Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-25
IIIMẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh
50Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-1
51Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanhPhụ lục III-2
52Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-3
53Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanhPhụ lục III-4
54Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục III-5
55Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-6

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc

  • Địa chỉ: Số 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
  • Call – Zalo: 0982.466.166
  • Hotline: 0979.80.1111 – 0982.466.166
  • Website: https://luathungphuc.vn
  • Gmail: phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.