Mẫu hợp đồng lao động mới theo nghị định 111/2022/NĐ-CP

Từ 20/6/2023, mẫu hợp đồng lao động mới theo nghị định 111/2022/NĐ-CP được ban hành kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BNV sẽ có hiệu lực thay thế hợp đồng 68.

Mẫu hợp đồng lao động theo nghị định 111/2022/NĐ-CP:

Tải về mẫu hợp đồng lao động

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Trong đó, giao Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để thống nhất thực hiện.

mẫu hợp đồng lao động mới theo nghị định 111/2022/nđ-cp
Mẫu hợp đồng lao động mới theo nghị định 111/2022/nđ-cp

Đồng thời tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hướng dẫn chuyển tiếp như sau:

  • Người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP và cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động.
  • Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.
  • Đối với trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác mà người lao động đang được hưởng.
  • Trường hợp người lao động không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp người lao động còn dưới 24 tháng đến thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện công việc và chế độ, chính sách đang hưởng mà không phải ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.