Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong nền kinh tế nước ta, doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận vô cùng quan trọng. Vì vậy, Nhà nước luôn chú trọng việc hỗ trợ và đẩy mạnh bộ phận doanh nghiệp này. Điển hình phải kể đến Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn về việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và một số vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 nguồn nhân lực

Thứ nhất, về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

– Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.

– Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu.

Lưu ý: Việc xác định địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư. Việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ hai, về nội dung đào tạo:

TT

Tên khóa đào tạoChuyên đề đào tạoThời lượng

đào tạo

Đối tượng học viênSố học viên tối thiểuQuy trình tổ chức
1Khởi sự kinh doanhMục 1 Phụ lục 1 Thông tư nàyTối đa 02 ngày, không bao gồm đi thực tế tại doanh nghiệpNgười lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập trong 2 năm30Mục 1 Phụ lục 2.1 Thông tư này
2Quản trị kinh doanhMục 2 Phụ lục 1 Thông tư nàyTối đa 03 ngày trong đó có 1/2 ngày thực tế tại doanh nghiệpNgười lao động của doanh nghiệp30Mục 2 Phụ lục 2.1 Thông tư này
3Quản trị kinh doanh chuyên sâuMục 3 Phụ lục 1 Thông tư nàyTừ 07 đến 28 ngày (có thể không liên tục), trong đó có 1/3 thời gian nghiên cứu tình huống hoặc đi thực tế tại doanh nghiệpCán bộ quản lý của doanh nghiệp20Mục 3 Phụ lục 2.1 Thông tư này
4Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biếnMục 4 Phụ lục 1 Thông tư nàyNgười lao động và cán bộ quản lý của doanh nghiệp10

luathungphuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.