Các lỗi về lao động, BHXH người lao động thường mắc phải và mức phạt từ 2022

Căn cứ Nghị định 12/2022/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/01/2022), người lao động vi phạm các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị xử phạt như sau:

1. Các lỗi về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, người lao động bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu có hành vi không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

an toàn lao động
Ảnh minh họa (nguồn internet)

2. Các lỗi về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lao động có một trong các hành vi sau đây:

– Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp.

– Không tham gia cấp cứu và khắc phục sự cố, tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Các lỗi về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ khoản 3 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

– Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

– Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực.

4. Các lỗi về giải quyết tranh chấp lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, phạt cảnh cáo đối với người lao động có hành vi tham gia đình công sau khi có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người lao động có một trong các hành vi sau đây:

– Cản trở việc thực hiện quyền đình công, kích động, lôi kéo hoặc ép buộc người lao động đình công.

– Cản trở người lao động không tham gia đình công đi làm việc.

– Dùng bạo lực; hủy hoại máy, thiết bị hoặc tài sản của người sử dụng lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Các lỗi về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định.

6. Các lỗi về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 40 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

– Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

Ngoài mức phạt nêu trên, buộc người lao động nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, số tiền trợ cấp thất nghiệp, số tiền hỗ trợ học nghề, số tiền hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đã nhận do thực hiện hành vi vi phạm (khoản 3 Điều 40 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).


Nguồn : TVPL : https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cac-loi-ve-lao-dong-bhxh-nguoi-lao-dong-thuong-mac-phai-va-muc-phat-tu-2022-2184.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.