Hướng dẫn ghi ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm xã hội

Ngày 30/6/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn 1995/BHXH-TCKT về việc nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.