Luật Giá 2023 16/2023/QH15 mới nhất

Thay đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá từ tháng 7/2024

Nhìn chung Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá tại Luật Giá 2023 kế thừa từ Luật Giá 2012 và có một số điểm thay đổi đáng chú ý như sau:

– Muối ăn và điện không còn nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá nữa.

– Phân DAP và thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản là những hàng hóa được thêm mới vào danh mục bình ổn giá.

Cụ thể, danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, sẽ bao gồm:

– Xăng, dầu thành phẩm.

– Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

– Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

– Thóc tẻ, gạo tẻ.

– Phân đạm; phân DAP; phân NPK.

– Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.

– Vắc – xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

– Thuốc bảo vệ thực vật.

– Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các biện pháp bình ổn giá từ tháng 7/2024

Các biện pháp bình ổn giá bao gồm:

– Điều hòa cung cầu bao gồm: điều hòa sản xuất hàng hóa trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Điều hòa hàng hóa giữa các vùng, các địa phương trong nước thông qua việc tổ chức lưu thông hàng hóa; mua vào hoặc bán ra hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ lưu thông;

– Các biện pháp về tài chính, tiền tệ phù hợp với quy định của pháp luật;

– Định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá phù hợp với tính chất của từng loại hàng hóa, dịch vụ;

Việc định giá hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo các nguyên tắc, căn cứ, phương pháp quy định tại Mục 2 Chương IV Luật Giá 2023;

– Áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Sử dụng quỹ bình ổn giá trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ đã được lập quỹ bình ổn giá.

Quỹ bình ổn giá là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, được trích lập từ giá hàng hóa, dịch vụ và các nguồn tài chính hợp pháp khác và chỉ được sử dụng cho mục đích bình ổn giá.

Chính phủ quyết định việc lập quỹ bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá;

Quy định về quản lý, trích lập, chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá và chịu trách nhiệm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng quỹ.

Xem thêm chi tiết tại Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế Luật Giá 2012.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.