85 mẫu văn bản dùng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, phapluatdoanhnghiep.vn  xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc “85 mẫu văn bản dùng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh dưới đây:

STTDanh mụcKý hiệu
Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
IGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục I-1 https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/
2Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viênPhụ lục I-2

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

3Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-3

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

4Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phầnPhụ lục I-4

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

5Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danhPhụ lục I-5

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

6Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-6

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

7Danh sách cổ đông sáng lậpPhụ lục I-7

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

8Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàiPhụ lục I-8

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

9Danh sách thành viên công ty hợp danhPhụ lục I-9

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

10Danh sách người đại diện theo ủy quyềnPhụ lục I-10

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

IIThông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-1

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

12Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luậtPhụ lục II-2

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

13Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-3

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

14Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viênPhụ lục II-4

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

15Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-5

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

16Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-6

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

17Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻPhụ lục II-7

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

18Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục II-8

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

19Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục II-9

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

20Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục II-10

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

21Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanhPhụ lục II-11

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

22Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-12

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

23Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-13

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

24Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục II-14

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

25Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệpPhụ lục II-15

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

26Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-16

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

27Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếPhụ lục II-17

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

28Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tưPhụ lục II-18

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

29Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tưPhụ lục II-19

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

30Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục II-20

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

31Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-21

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

32Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-22

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

33Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-23

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

34Thông báo về việc giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-24

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

35Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-25

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

IIIMẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh
36Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-1

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

37Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanhPhụ lục III-2

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

38Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-3

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

39Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanhPhụ lục III-4

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

40Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục III-5

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

41Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-6

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh
IVGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
42Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục IV-1

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

43Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viênPhụ lục IV-2

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

44Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục IV-3

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

45Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phầnPhụ lục IV-4

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

46Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danhPhụ lục IV-5

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

47Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục IV-6

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

48Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục IV-7

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

VThông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
49Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-1

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

50Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục V-2

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

51Thông báo về cơ quan thuế quản lýPhụ lục V-3

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

52Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-4

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

53Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệpPhụ lục V-5

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

54Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục V-6

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

55Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệpPhụ lục V-7
56Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnPhụ lục V-8

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

57Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanhPhụ lục V-9

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

58Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt độngPhụ lục V-10

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

59Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạnPhụ lục V-11

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

60Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạnPhụ lục V-12

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

61Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục V-13

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

62Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻPhụ lục V-14

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

63Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục V-15

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

64Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-16

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

65Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-17

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

66Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục V-18

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

67Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-19

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

68Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục V-20

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

69Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệpPhụ lục V-21

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

70Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tạiPhụ lục V-22

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

71Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục V-23

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

72Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tửPhụ lục V-24

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

73Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệpPhụ lục V-25

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

74Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-26

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

75Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)Phụ lục V-27

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

76Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-28

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

VIMẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
77Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-1

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

78Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-2

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

79Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-3

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

80Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-4

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

81Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-5

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

82Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiệnPhụ lục VI-6

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

83Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanhPhụ lục VI-7

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

84Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-8

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

85Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanhPhụ lục VI-9

https://phapluatdoanhnghiep.vn/thong-tu-so-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-ve-dang-ky-doanh-nghiep/

Phapluatdoanhnghiep.vn là nơi hội tụ của những Luật sư uy tín, dày dặn kinh nghiệm cùng với đội ngũ chuyên viên tư vấn năng động, nhiệt tình sẽ đồng hành cùng Quý doanh nghiệp đi tới thành công. Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng với chi phí hợp lý nhất. Đừng ngần ngại hãy gọi liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0982.466.166 để được tư vấn và báo giá chi tiết.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.