LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Để tránh các rủi ro pháp lý liên quan đến việc khai thuế, báo cáo thuế, phapluatdoanhnghiep.vn xin chia sẻ tới quý Doanh nghiệp “ LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 ’’.

lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài năm 2020 | expertis.vn

Căn cứ pháp lý:

– Luật Quản lý thuế 2019;

– Thông tư 156/2013/TT-BTC;

– Thông tư 119/2014/TT-BTC;

– Thông tư 39/2014/TT-BTC;

– Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

ThángThời hạn chậm nhấtTờ khai – Báo cáo theo thángTờ khai – Báo cáo theo Quý, NămCăn cứ
01

 

 

 

20/01– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020

 Điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020** Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

30/01

(Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 01/02/2021)*

 Lệ phí môn bài 2021Khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

 – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC
 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
31/01 (Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 01/02/2021)* – Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020

– Tờ khai thuế TNCN quý IV/2020

Điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.
02 

20/02 (Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 22/02/2021)*

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2021** Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2021

 Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
320/3 (Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 22/03/2021)*– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2021** Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2021

 Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
31/3 – Quyết toán thuế TNDN năm 2020

– Quyết toán thuế TNCN năm 2020

– Báo cáo tài chính năm 2020

Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
420/4– Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2021

 Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2021** Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

30/4 (Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 03/05/2021)* – Tờ khai thuế GTGT quý I/2021

– Tờ khai thuế TNCN quý I/2021

– Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021

Điểm b Khoản 1 Điều 44, Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
 – Quyết toán thuế TNCN 2020 nếu cá nhân tự quyết toánĐiểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
 – Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2021Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC
520/5– Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2021

 Điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2021** Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

620/6 (Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 21/06/2021)*– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2021** Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2021

 Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

 Lưu ý:

* Khoản 4 Điều 8, Điểm e Khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

** Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng là doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.