HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

kết quả hình ảnh cho hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành làm hồ sơ kê khai thuế  ban đầu. Bài viết dưới đây, phapluatdoanhnghiep.vn  xin chia sẻ tới quý doanh nghiệp về “Hồ sơ kê khai thuế ban đầu dành cho doanh nghiệp mới thành lập:

Bước 1: Mở Tài khoản ngân hàng và  mua Chữ ký số:

– Sau khi nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh doanh nghiệp đã có mã số doanh nghiệp và có thể tiến hành mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số. Hiện tại hầu như tất cả các Chi cục thuế đều nhận hồ sơ khai thuế điện tử và Tiền thuế điện tử, do vậy để nộp thuế điện tử, doanh nghiệp cần có chữ kí số và tài khoản ngân hàng.

– Khi có Tài khoản ngân hàng thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký TK ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư  trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh ( Lưu ý: Nếu nộp chậm sẽ bị phạt).

Bước 2: Kê khai và nộp Tiền thuế môn bài:

Sau khi đã có Chữ ký số và TK Ngân hàng , doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài (Hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh), chậm nộp là bị phạt.

Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và hóa đơn

– Có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT là khấu trừ và Trực tiếp.

– Có 2 kỳ kê khai là theo tháng và theo quý (Những DN mới thành lập kê khai theo Qúy). Sau khi đã có hóa đơn điện tử phải tiến hành làm thủ thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng (Sử dụng mà chưa thông báo phát hành là sẽ bị phạt)

– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng . Hóa đơn bán hàng này doanh nghiệp cần đến Chi cục thuế để làm thủ mua hóa đơn.

– Về thuế TNDN thì ko cần phải nộp Tờ khai, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để tự tạm tính rồi đi nộp tiền thuế TNDN (nếu có lãi)

Bước 4: Lựa chọn hình thức kế toán và Khấu hao TSCĐ:

Doanh nghiệp phải xác định được quy mô của mình để lựa chọn chế độ kế toán cho phù hợp.

VD: DN vừa và nhỏ sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133, DN lớn sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200,….

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.