THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động, có rất nhiều phát sinh dẫn đến việc doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

I. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

II. Những trường hợp phải nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật; thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật;
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 TV);
 • Thay đổi thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên);
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên trong công ty;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty;
thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - pháp luật doanh nghiệp
                                               thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong bài viết này, Luật Hùng Phúc xin được hướng dẫn sơ lược quý công ty về hồ sơ, thủ tục thay đổi những nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp:

Khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thì ngoài việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp còn phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp, thay đổi thông tin trên hóa đơn ( nếu vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ) hoặc hủy để sử dụng hóa đơn điện tử, thông báo việc thay đổi với các cơ quan liên quan như: thuế….

Lưu ý: Tên mới của doanh nghiệp phải không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Để thuận tiện hơn, xin quý khách hàng liên hệ với Công ty Luật TNHH Hùng Phúc để được tư vấn và tra cứu tên một cách chi tiết nhất.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Luật Hùng Phúc;

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

tên doanh nghiệp
                                                                      thay đổi tên doanh nghiệp

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp:

Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh thì doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ thông báo thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh thì phải thực hiện theo 02 bước sau:

Bước 1: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tại cơ quan quản lý thuế

Doanh nghiệp nộp Mẫu số: 08-MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế đồng thời nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tùy thủ tục của mỗi chi cục thuế yêu cầu nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trước hoặc sau khi nộp mẫu 08 nên doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý để được hướng dẫn thủ tục.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doạnh nơi doanh nghiệp dự kiến đặt địa chỉ

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.
 • Kết quả chốt thuế: Mẫu 09 hoặc 09A
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp ( trường hợp dấu doanh nghiệp còn thông tin quận huyện cũ);
 • Điều lệ công ty sửa đổi ( nếu chuyển trụ sở khác tỉnh);
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Luật Hùng Phúc;

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

3.   Thủ tục thay đổi thành viên/chủ sở hữu công ty do chuyển nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp:

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH/cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
 • Thông báo sổ thành viên công ty TNHH/sổ cổ đông công ty cổ phần;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • CMND/hộ chiếu công chứng của người nhận chuyển nhượng.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Luật Hùng Phúc;

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Lưu ý: Hiện tại, từ ngày 10/10/2018 việc thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập chỉ thực hiện còn 2 trường hợp: “trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua”. Như vậy việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ được ghi nhận trên hồ sơ nội bộ của công ty.

4.  Thủ tục thay đổi vốn điều lệ (bao gồm cả tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ) của doanh nghiệp:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp có thể giảm vốn điều lệ sau 02 năm hoạt động liên tục và được giảm vốn theo tỷ lệ % nhất định.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH/cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Luật Hùng Phúc;

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

vốn điều lệ
vốn điều lệ

5. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • Bản sao chứng thực Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Luật Hùng Phúc;

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

6. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 TV) hoặc Quyết định của chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên) về việc thay đổi tên doanh nghiệp; hoặc Đại hội đồng cổ động đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Luật Hùng Phúc;

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Nếu doanh nghiệp có bất kỳ khó khăn hay vướng mắc nào trong việc thay những nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty thì quý công ty có thể liên hệ để được Luật Hùng Phúc hỗ trợ với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tận tình nhất.

 • Địa chỉ: Công ty Luật TNHH Hùng Phúc, số 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
 • Call – Zalo: 0982.466.166
 • Hotline: 0982.466.166

Gmail: phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com

Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.