THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI VĨNH PHÚC

Chuyển nhượng cổ phần là việc các cổ đông trong công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình cho cổ đông khác trong công ty hoặc tổ chức/cá nhân khác. Theo quy định pháp luật hiện hành, các cổ đông trong công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trừ một số trường hợp pháp luật quy định. Vậy trường hợp nào không được chuyển nhượng, trường hợp nào chuyển nhượng có điều kiện và cần phải thực hiện những thủ tục gì. Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết về “Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Vĩnh Phúc” của Luật Hùng Phúc.

  1. Cơ sở pháp lý
  • Luật doanh nghiệp năm 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  1. Điều kiện chuyển nhượng cổ phần như thế nào?

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020: Cổ đông trong Công ty cổ phần được “Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Các trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần bao gồm:

Thứ nhất, Chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thành lập công ty.

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Trong công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp năm 2020: Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

Tuy nhiên, hạn chế này không áp dụng đối với cổ phần phổ thông trong trường hợp:

  • Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;
  • Cổ phần đã được chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập.
chuyển nhượng cổ phần
                                         chuyển nhượng cổ phần

Thứ hai, Điều lệ Công ty quy định có hạn chế về việc chuyển nhượng cổ phần, khi đó, các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  1. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành

Theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Luật doanh nghiệp năm 2020: “Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.”

Như vậy, đối với các công ty cổ phần thông thường, khi chuyển nhượng cổ phần, cổ đông chỉ cần ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào tại Cơ quan đăng ký kinh doanh ngoại trừ trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do không góp đủ vốn.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hùng Phúc về “Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Vĩnh Phúc”.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

———
————-
📍 Địa chỉ: Công ty luật TNHH Hùng Phúc, số 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
📞 Call – Zalo: 0982.466.166
☎️ Hotline: 0982.466.166
📧 Gmail: phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.