Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc

Theo quy định pháp luật hiện hành, Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, người đại diện theo pháp luật có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp. Sau khi thay đổi, trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Chi tiết về “Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc” sẽ được Luật Hùng Phúc phân tích, hướng dẫn trong bài viết này.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Vậy Công ty cổ phần có tối đa bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Cũng theo quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020, Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Các quy định pháp luật hiện hành không giới hạn số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần. Tuy nhiên, Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật như thế nào?

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trường hợp người đại diện vi phạm những trách nhiệm nêu trên mà gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại đó.

3. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành như thế nào?

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật như Căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần về thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần về việc thay đổi trụ sở;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

Lưu ý: trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu; Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp nộp hồ qua mạng tại Công thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx ). Thời gian giải quyết là 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã ghi nhận thông tin điều chỉnh về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Như vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những quyền của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào khi thực hiện “Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc” hoặc các thủ tục khác trong lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ theo hotlline 0982 466 166 của Luật Hùng Phúc để được hỗ trợ nhanh nhất.

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.