THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

kết quả hình ảnh cho điều chỉnh dự án đầu tư

Thứ nhất, về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

  1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung sau:

–  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng;

– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

– Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

– Thời hạn hoạt động của dự án;

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có);

– Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Thứ hai, về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư:

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư được chia theo từng loại dự án

– Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định.

– Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

– Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt.

– Chính phủ quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.