CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU GIỐNG CÂY TRỒNG

Quyền sở hữu giống cây trồng là một trong những quyền thuộc đối tượng được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ. Vậy khi chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng cần lưu ý những vấn đề gì ? Bài viết dưới đây, Luật sư xin chia sẻ tới quý bạn đọc một số vấn đề liên quan đến “ Chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng ’’.

tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm ...

Thứ nhất, cần làm rõ “ Giống cây trồng, chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng’’ là gì ?

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

Thứ hai, các vấn đề cần lưu ý khi chuyển giao giống cây trồng:

– Trường hợp quyền đối với giống cây trồng có đồng sở hữu thì việc chuyển nhượng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

– Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Nội dung của hợp đồng được bảo hộ bao gồm:

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

+ Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

+ Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Giá chuyển giao quyền sử dụng;

+ Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

– Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng tạo ra từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.

Trên đây là tư vấn của Luật sư về một số vấn đề liên quan đến “ Chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng ’’. Nếu cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0982.466.166 hoặc email “ phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com ’’ để được tư vấn chi tiết.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.