Có bắt buộc ghi số tài khoản trên hóa đơn không?

Số tài khoản có phải là tiêu thức bắt buôc trên hóa đơn điện tử không? Hãy cùng Luật Hùng Phúc đi tìm câu trả lời thông qua bài viết ngay dưới đây.

Có bắt buộc ghi số tài khoản trên hóa đơn không?

Số tài khoản không phải là tiêu thức bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, Điều 10 Nghị định này quy định, trên hóa đơn điện tử đã lập cần bao gồm các nội dung sau:

– Tên hóa đơn: Ghi tên loại hóa đơn theo quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THUẾ…

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn: Gồm ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử.

– Số hóa đơn: Số thứ tự trên hóa đơn, bắt đầu từ 1, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

– Thông tin người bán: Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

– Thông tin người mua: Tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của người mua.

– Thông tin về hàng hóa và dịch vụ: Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền chưa có thuế, thuế suất GTGT, tổng tiền thuế GTGT.

– Chữ ký của người bán và người mua.

– Thời điểm lập hóa đơn: Ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

– Thời điểm ký số: Ngày, tháng, năm ký số trên hóa đơn.

– Mã cơ quan thuế (nếu có).

– Phí, lệ phí, chiết khấu, khuyến mại (nếu có).

– Chữ viết, chữ số và đồng tiền ghi trên hóa đơn, bao gồm chữ viết tiếng Việt và số Ả-rập. Đồng tiền thể hiện bằng Đồng Việt Nam “đ” hoặc ngoại tệ theo quy định.

Ngoại trừ một số trường hợp hóa đơn không cần có đầy đủ nội dung nêu trên.

Như vậy, có thể khẳng định, không bắt buộc phải ghi số tài khoản trên hóa đơn điện tử. Hóa đơn không có tiêu thức số tài khoản vẫn là hóa đơn hợp pháp.

có bắt buộc ghi số tài khoản trên hóa đơn không?
Có bắt buộc ghi số tài khoản trên hóa đơn không?

Cách thay đổi số tài khoản ngân hàng trên hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh khi muốn sử dụng hóa đơn điện tử phải đăng ký theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Nghị định 123/2020/NĐ-CP với các nội dung:

Tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, địa chỉ, điện thoại, hình thức hóa đơn phát hành (có mã/không có mã), hình thức gửi dữ liệu hóa đơn, phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn, loại hóa đơn sử dụng, danh sách chứng thư số sử dụng, đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn.

Nếu có sự thay đổi thông tin đã đăng ký trên, doanh nghiệp cần thông báo và cập nhật thông tin cho cơ quan thuế.

Mặc dù số tài khoản không phải là tiêu thức bắt buộc nhưng không ít doanh nghiệp vẫn khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử có tiêu thức này để thuận tiện cho việc thanh toán, đối chiếu của khách hàng.

Theo đó, trường hợp công ty sử dụng hóa đơn điện tử có tiêu thức số tài khoản, nay muốn thay đổi thì do đây không thuộc các nội dung đăng ký theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT nên không cần thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Do đó, doanh nghiệp chỉ cần thay đổi số tài khoản trên hóa đơn, ký số gửi cho người mua (đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế)/gửi cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.