Các hành vi bị cấm tuyệt đối khi xử lý kỷ luật lao động

Người sử dụng lao động có thể xem xét, xử lý kỉ luật người lao động khi người lao động có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý kỉ luật phải được diễn ra trong khuôn khổ và có những hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối.

1. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Theo Điều 117 Bộ luật Lao động 2019 , kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Hiện nay, Bộ luật Lao động quy định 04 hình thức xử lý mà người sử dụng lao động được phép áp dụng khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, bao gồm:

– Khiển trách.

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

– Cách chức.

– Sa thải.

các hành vi bị cấm tuyệt đối khi xử lý kỉ luật lao động
Các hành vi bị cấm tuyệt đối khi xử lý kỉ luật lao động

2. 04 hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động . Trong đó, có 04 hành vi bị cấm trong quá trình xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 127 Bộ luật Lao động 2019 , bao gồm:

– Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động;

– Phạt tiền thay cho việc xử lý kỷ luật lao động;

– Cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động;

– Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

3. Khi nào người lao động được xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động?

Theo Điều 126 Bộ luật Lao động 2019, ngoại trừ hình thức kỷ luật sa thải chỉ áp dụng trong các trường hợp nhất định, thì thời điểm xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động được quy định như sau:

– Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

– Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.