NÊN LỰA CHỌN CÔNG TY CỔ PHẦN HAY CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN ?

kết quả hình ảnh cho lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Hai trong số các loại hình phổ biến tại Việt Nam là Công ty Cổ phần và Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Bài viết này sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về hai loại hình doanh nghiệp này để từ đó đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất:

Tiêu chíCông ty Cổ phầnCông ty TNHH hai thành viên trở lên
Số lượng thành viên/ Cổ đôngTối thiếu là 3 cổ đông và không giới hạn số cổ đông tối đaTối thiểu là 2 thành viên và không vượt quá 50 thành viên
Người quản lý công tyChủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khácChủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên

Mọi thành viên công ty TNHH đều có quyền quản lý công ty

Góp vốn– Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp

Góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại
Huy động vốnĐược phát hành cổ phiếu và trái phiếu– Không được phát hành cổ phiếu

– Được phát hành trái phiếu

Chuyển nhượng vốn– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác

– Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông

– Tự do chuyển nhượng phần vốn góp nhưng ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên của công ty
Cơ cấu tổ chứcMô hình

Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (công ty có ít hơn 11 thành viên không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát)

Có hai mô hình:

1. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức giữ dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát);

2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).

Nếu bạn cần thành lập doanh nghiệp hoặc tư vấn thêm xin vui long liên hệ với phapluatdoanhnghiep. vn theo hotline 0984624444 hoặc email “ phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.