THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hiện không còn là điều xa lạ và khó khăn đối với nhà đầu tư có ý định muốn đầu tư vào Việt Nam. Luật Đầu tư năm 2020 đã chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2021, với những mở cửa và tháo gỡ những hạn chế cho nhà đầu tư nước ngoài, ngày càng có nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia khác nhau lựa chọn Việt Nam để đầu tư. Kèm theo đó, lựa chọn hình thức doanh nghiệp để thành lập tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài là vô cùng quan trọng. Một trong những loại hình mà nhà đầu tư chọn là Thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài. Trong bài viết này, Luật Hùng Phúc xin được đưa ra những hướng dẫn sơ bộ nhất để nhà đầu tư có thể tiến hành đăng ký thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 1. Cơ sở pháp lý:
 • Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO;
 • Luật Đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Công văn 8909/BKHĐT-PC về việc triển khi thi hành Luật Đầu tư;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư mang quốc tịch;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
thành lập công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài
thành lập công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài
 1. Xác định các điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án tại Việt Nam:
 • Xác định quốc tịch của nhà đầu tư, xem nhà đầu tư có phải là công dân đến từ các quốc gia mà Việt Nam có ký kết các điều ước quốc tế, việc này sẽ đem lại các ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư đó;
 • Xác định ngành nghề lĩnh vực đầu tư mà nhà đầu tư định tiến hành thành lập công ty TNHH, và tuỳ vào ngành nghề mà nhà đầu tư mới có thể tự thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư với 100% vốn nước ngoài hay phải liên doanh với đối tác Việt Nam;
 • Xác định dự án đầu tư của nhà đầu tư có phải là dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội hay Thủ tướng Chính Phủ hay UBND cấp tỉnh hay không;
 • Xác định dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải xin ý kiến của cơ quan Bộ, cơ quan có thẩm quyền trực tiếp hay không;
 1. Trình tự thủ tục xin đăng ký thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 •  Văn bản ủy quyền cho Luật sư Hùng Phúc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên của công ty (đối với Công ty TNHH 2 Tv trở lên);
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

+ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 • Văn bản ủy quyền cho Luật sư Hùng Phúc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công khai.

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Luật Hùng Phúc:

 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tìm, thuê trụ sở, nhà xưởng, thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư muốn đầu tư;
 • Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ cho nhà đầu tư;
 • Thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước.
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư việc mở tfai khoản vốn đầu tư trực tiếp;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, lao động – bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ…;
 • Hỗ trợ nhà đầu tư 6 tháng sau thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc

Địa chỉ: Số 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Call – Zalo: 0982 466 166

Hotline: 0982 466 166

Gmail: phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com

Website: https://phapluatdoanhnghiep.vn/

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.