Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Thị trường chứng khoán luôn là một điểm nóng đối với các nhà đầu tư, tuy nhiên đối với những người mới bước vào thị trường thì việc tìm được một sản phẩm tiềm năng và hạn chế rủi ro là rất khó, do đó mà nhu cầu mua bán chứng khoán thông qua người môi giới ngày càng tăng. Vậy người môi giới chứng khoán cần đáp ứng những điều kiện nào để được hành nghề? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Môi giới chứng khoán là gì?

Theo khoản 29 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 giải thích, chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

– Chứng khoán phái sinh;

– Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, người môi giới chứng khoán là người trung gian thực hiện việc mua bán các loại cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,… giữa các doanh nghiệp và người mua chứng khoán.

2. Các loại chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Theo Điều 97 Luật Chứng khoán 2019, các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm:

– Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

– Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

– Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

3. Điều kiên cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Theo khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 và khoản 1 Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

– Có trình độ từ đại học trở lên;

– Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

– Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp.

Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

– Có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

+ Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

+ Chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

+ Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán.

+ Chứng chỉ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ tương đương.

4. Môi giới chứng khoán không có chứng chỉ hành nghề bị xử lý như thế nào?

Theo Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định:

– Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng với hành vi:

+ Không bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện;

+ Bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ không phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp;

– Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng với hành vi:

Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc người đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

*Mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức có hành vi vi phạm, trong trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm, mức phạt bằng ½ mức phạt đối với tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.