QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

kết quả hình ảnh cho environmental impact assessment

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13). Trong khuân khổ bài viết dưới đây, phapluatdoanhnghiep.vn  xin gửi tới quý bạn đọc quy trình đánh giá tác động môi trường và thời gian thẩm định đánh giá tác động môi trường:

  1. Quy trình đánh giá tác động môi trường ĐMT:

Quy trình các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐMT :

– Khảo sát mô tả về thực trạng hoạt động của đơn vị để tiến hành lập báo cáo ĐTM.

– Khảo sát điều điện môi trường, điện kiện môi trường, địa chất địa điểm thực hiện dự án.

– Đánh giá hiện trạng môi trường, yếu tố khí hậu, những nguồn gây ô nhiễm trong phạm vi dự án.

– Xác định rõ những loại chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án, khi dự án hoạt động.

– Đánh giá tác động và sự ảnh hưởng có khả năng gây ô nhiễm đến môi trường, xã hội quanh khu vực dự án.

– Tham vấn ý kiến cộng đồng, UBND, UBMTTQ phường tại nơi dự án thực hiện.

– Tiến hành xây dựng các chương trình báo cáo giám sát môi trường.

– Kết luận thưc trạng của môi trường xung quanh dự án và đưa ra các ý kiến biện pháp xử lý tốt nhất.

– Hoàn tất hồ sơ và lập hội đồng thẩm định để phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐMT.

  1. Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.

– Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Doanh nghiệp có nhu cầu lập hoặc tìm hiểu về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.