NỘI QUY CÔNG TY RÚT GỌN

CÔNG TY CỔ PHẦN

…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày       tháng        năm 2020

 

NỘI QUY CÔNG TY

Điều 1: Thời gian làm việc

Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày, từ thứ 2 đến hết thứ 7.

1.1. Thời gian làm việc mùa đông

– Buồi sáng bắt đầu từ 7h30’ đến 11h30’.

– Buổi chiều bắt đầu từ 13h00’ đến 17h00’

1.2. Thời gian làm việc mùa hè

– Buổi sáng bắt đầu từ 7h00’ đến 11h00’

– Buổi chiều bắt đầu từ 13h00’ đến 17h00’

Điều 2: Tác phong và đạo đức

Không làm việc riêng trong giờ hành chính.

Nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp.

Trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc.

Điều 3: An toàn lao động

– Không hút thuốc lá, uống bia, rượu hoặc đánh bài bạc .

– Tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện.

– Không mang vật dụng dễ cháy nổ hoặc hung khí vào Công ty.

– Mọi nhân viên ra ngoài trong giờ làm việc phải thông báo với người phụ trách.

Điều 4: Quản lý tài sản

–  Không được mang tài sản, dụng cụ sản xuất, dụng cụ sinh hoạt của công ty ra ngoài. Khi cần mang ra ngoài phải có sự đồng ý của người phụ trách và Giám đốc Công ty.

– Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài sản chung.

– Không tự ý sử dụng tài sản riêng của người khác.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

– Hút thuốc trong khu vực quy định không được hút thuốc;

– Không được đánh bài, đánh cờ hoặc trò chơi khác dưới hình thức ăn tiền. Nghiêm cấm uống rượu, bia, chất kích thích khác trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, gây mất đoàn kết, đánh chửi nhau trong nội bộ và ngoài xã hội.

– Có hành vi trái đạo đức hoặc không đúng đắn tại trụ sở Công ty;

– Tàng trữ vũ khí, chất nổ hoặc những vật dụng nguy hiểm hay bị cấm khác trong trụ sở Công ty;

– Cố ý gây thiệt hại hoặc trộm cắm tài sản của Công ty hoặc tài sản của NLĐ khác;

– Quấy rối tình dục hoặc bất cứ hành vi quấy rối nào khác hoặc phân biệt đối xử đối với đồng nghiệp.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.