CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cấp bách được đặt ra trong nền kinh tế hiện nay. Để bảo vệ môi trường sống , pháp luật đã có quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án nhất định. Bài viết dưới đây, phapluatdoanhnghiep.vn xin gửi tới quý bạn đọc danh mục các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

kết quả hình ảnh cho tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 3 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP như sau:

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

STTĐối tượng
1Chiến lược
1.1Chiến lược khai thác và sử dụng tài nguyên cấp quốc gia
1.2Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng có tác động lớn đến môi trường, gồm: ngành điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân); khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; công nghiệp hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cao su; dệt may; xi măng; thép; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.
2Quy hoạch
2.1Quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch không gian biển quốc gia; quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
2.2Các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có tác động lớn đến môi trường, bao gồm:
2.2.1Quy hoạch mạng lưới đường bộ
2.2.2Quy hoạch mạng lưới đường sắt
2.2.3Quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển
2.2.4Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay
2.2.5Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
2.2.6Quy hoạch tổng thể về năng lượng
2.2.7Quy hoạch phát triển điện lực
2.2.8Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
2.2.9Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
2.2.10Quy hoạch tài nguyên nước
2.2.11Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ
2.2.12Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
2.2.13Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
2.3Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có tác động lớn đến môi trường, bao gồm:
2.3.1Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
2.3.2Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia
2.3.3Quy hoạch thủy lợi
2.3.4Quy hoạch đê điều
2.3.5Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2.3.6Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước
2.3.7Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn
2.3.8Quy hoạch tuyến, ga đường sắt
2.3.9Quy hoạch chung đô thị loại I trở lên
2.4Quy hoạch vùng
2.5Quy hoạch tỉnh
2.6Quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
3Điều chỉnh chiến lược, quy hoạch của đối tượng thuộc các mục 1 và 2 Phụ lục này mà thay đổi mục tiêu của chiến lược, quy hoạch

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.