CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cấp bách được đặt ra trong nền kinh tế hiện nay. Để bảo vệ môi trường sống , pháp luật đã có quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án nhất định. Bài viết dưới đây, phapluatdoanhnghiep.vn xin gửi tới quý bạn đọc danh mục các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

kết quả hình ảnh cho tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 3 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP như sau:

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

STT Đối tượng
1 Chiến lược
1.1 Chiến lược khai thác và sử dụng tài nguyên cấp quốc gia
1.2 Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng có tác động lớn đến môi trường, gồm: ngành điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân); khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; công nghiệp hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cao su; dệt may; xi măng; thép; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.
2 Quy hoạch
2.1 Quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch không gian biển quốc gia; quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
2.2 Các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có tác động lớn đến môi trường, bao gồm:
2.2.1 Quy hoạch mạng lưới đường bộ
2.2.2 Quy hoạch mạng lưới đường sắt
2.2.3 Quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển
2.2.4 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay
2.2.5 Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
2.2.6 Quy hoạch tổng thể về năng lượng
2.2.7 Quy hoạch phát triển điện lực
2.2.8 Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
2.2.9 Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
2.2.10 Quy hoạch tài nguyên nước
2.2.11 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ
2.2.12 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
2.2.13 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
2.3 Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có tác động lớn đến môi trường, bao gồm:
2.3.1 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
2.3.2 Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia
2.3.3 Quy hoạch thủy lợi
2.3.4 Quy hoạch đê điều
2.3.5 Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2.3.6 Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước
2.3.7 Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn
2.3.8 Quy hoạch tuyến, ga đường sắt
2.3.9 Quy hoạch chung đô thị loại I trở lên
2.4 Quy hoạch vùng
2.5 Quy hoạch tỉnh
2.6 Quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
3 Điều chỉnh chiến lược, quy hoạch của đối tượng thuộc các mục 1 và 2 Phụ lục này mà thay đổi mục tiêu của chiến lược, quy hoạch

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.